ВибIрКатегории Борис Олiйник ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Над штормом, над шабельним зблиском, Над леготом теплим в житах Гойдається вiчна колиска Маятником Життя; Життю — нi кiнця, нi начала. I вiчно по колу землi: Комусь — лебедi вiд'ячали, Комусь — ще сурмлять журавлi. Один передбачливо очi Прикрив ще за крок вiд межi, Ввiйшовши клiтиною ночi Тихенько: чи жив, чи й не жив? А iнший — на кроки не мiряв: Летiв, i гримiв, i... згорiв, I люди вiдкрили в сузiр'ях Зiницю новоï зорi. Коли б загадали: — Хочеш, Одне лише слово твоє — I вища — лаврова! — почесть Чоло твоє обiв'є, — Я б вибрав найвищу почесть: У чистiм i чеснiм бою На чорному мармурi ночi Зорю записати свою! Коментар Iде життя, змiнюються поколiння. I хоч усе, як кажуть, у Божiй волi, людинi надається вибiр — як жити, що цiнувати у життi. А якщо вона вибрала, то й несе вiдповiдальнiсть за це. Як i для Т. Шевченка, для сучасного поета Б. Олiйника неприйнятнi байдужiсть, споживацьке ставлення до життя. Для нього найвища почесть — у чистiм i чеснiм бою здобути щось корисне для свого народу, для своïх нащадкiв. I вiн не хоче мiняти своï переконання, свою любов нi на лавровий вiнок слави, нi на багатство й достаток.

Метки Вибiр, БОРИС ОЛIЙНИК, СВIТ УКРАÏНСЬКОÏ ПОЕЗIÏ, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
ВибIр